Millennials vil investere i en bærekraftig fremtid – og tjene gode penger

Ideen om at bærekraftige tiltak ikke hjelper lommeboken er utdatert. Nå står det mye penger å hente i selskaper som jobber for en bedre verden.

41 billioner amerikanske dollar. Det er 41 med tolv nuller bak – og beløpet som er estimert at «baby boomer»-generasjonen i løpet av de neste 40 årene vil overføre til millennials, generasjonen født på 80- og 90-tallet.

Millennials er dagens unge voksne. Deres verdier og ønsker for fremtiden vil derfor være med å avgjøre verdensbildet framover – både politisk, sosialt, miljømessig og økonomisk. Og ifølge World Economic Forum mener 36 prosent av dem at hovedformålet til dagens selskaper er å forbedre verden vi lever i.

– En rekke studier fra de store investeringsbankene viser at millennials er tydelig mer opptatt av bærekraftige investeringer enn sine foreldre. De har jo vokst opp med ordet bærekraft, så det sitter nok mer under huden enn hos foreldrene, sier Marte Løfman, rådgiver i Grieg Investor.

Samtidig som denne generasjonen får stadig mer kapital, øker også interessen for såkalt «impact investing», og det er neppe tilfeldig. Dette er investeringer med målsetning om å generere en positiv avkastning for samfunn, miljø — og lommebok.

Ifølge Løfman er det særlig unge arvinger til større familieformuer som etterspør hvilke impact-investeringsmuligheter som finnes. Men det handler heller ikke om filantropi: Ideen om at bærekraftige tiltak ikke hjelper lommeboken er nemlig utdatert, og nå står det mye penger å hente i selskaper som jobber for en bedre verden.

Trenger innovasjon

På Katapult Future Fest, som arrangeres 11.-12. mai i Oslo, blir impact-investering et sentralt tema. Dette er en to-dagers festival med 60 internasjonale foredragsholdere, 40 startups og over 100 investorer, som retter fokus mot fremadstormende teknologier – og hvordan de vil påvirke fremtidige samfunn.

Her står også flere millennials på scenen, blant annet Isabelle Ringnes, som forkjempere for en bærekraftig utvikling og ny teknologi. Det er allerede flere spennende teknologier på banen, men vi er på ingen måte i mål.

 Skal vi nå FNs bærekraftsmål og Paris-avtalen kan det nemlig ikke gjøres av det offentlige alene, men det krever nettopp denne typen innovasjon og investeringer. 

Etterspør bærekraftige investeringsmuligheter

For institusjonelle kunder finnes det allerede mange bærekraftige investeringsprodukter på markedet. Marte Løfman forteller at flere og flere har troen på slike investeringer, og at vi på sikt kan forvente å se mer produkt bli tilgjengelig for retail-segmentet

Norske investorer rådgitt av Grieg Investor, som er en av partnerne for Katapult Future Fest, har på under et år investert nærmere en halv milliard kroner i ulike impact-fond.

 – Interessen er egentlig ikke særlig overraskende, og er i tråd med en bredere samfunnstrend hvor bærekraft står sentralt. For noen handler det om å redusere risiko i en finansportefølje, mens andre ser på bærekraft fra et mulighetsperspektiv, sier Løfman.

Estimater fra Brookings Institute i USA viser at to milliarder mennesker vil bevege seg inn i den globale middelklassen innen 2030, med betydelig styrket kjøpekraft. Middelklasseveksten finner i hovedsak sted i utviklingsland. Dette skaper nye investeringsmuligheter.

– De ønsker det samme som deg og meg – jobb, utdanning, helse. Også her hjemme finnes det bærekraftsmuligheter. Vi kaster en tredjedel av all mat vi produserer – tenk om vi kunne brukt den til noe mer økonomisk fornuftig? 

Håper på mer forskning

Fortidens holdninger om at det å skape sosial avkastning nødvendigvis innebærer en redusert finansiell avkastning er ikke lenger reelle. Og med økende interesse for miljø og bærekraftige løsninger, følger banker og fond etter.

– Konseptet impact investment har sine røtter langt tilbake i tid, men begrepet har bare vært i aktivt bruk de siste ti årene. I dag er det et begrenset antall studier rundt emnet. Men med stadig økende interesse, spesielt fra millennials, håper jeg også på mer forskning på emnet og spesielt avkastningspotensialet, sier Løfman.

Det er ingen tvil om at det er mye spennende som skjer akkurat nå innen ny teknologi og bærekraftige investeringsmuligheter.

Dersom du ønsker å lære mer, eller er nysgjerrig på hvilke muligheter som finnes, er Katapult Future Fest i Oslo stedet å være 11.-12. mai.