Kronprinsessen overværer tech-festival, der «hackere» går løs på verdens problemer

H.K.H. Kronprisesse Mette-Marit vil delta på Katapult Future Fest, der kodere og hackere utfordres til å finne nye og innovative løsninger for å bruke blockchain-teknologi i humanitært arbeid.

24,5 millioner mennesker er i dag på flukt i andre land enn sitt eget, ifølge FN. Mange av dem har ingen papirer — ingen bevis på hvem de er. Minst ti millioner er statsløse.

Hva om en kunne gitt disse menneskene en digital identitet, som er uavhengig av en sentral styringsmakt – slik at de kan bygge opp livene sine igjen?

Det er en av utfordringene kodere og andre kreative krefter vil stå overfor i et 36 timer langt «hackathon» som arrangeres 10.-11. mai i Oslo, som del av Katapult Future Fest – der H.K.H. Kronprinsesse Mette-Marit vil være til stede.

Katapult Future Fest er en to-dagers festival i Oslo som retter fokus mot fremadstormende teknologier og hvordan de vil påvirke fremtidige samfunn.

Samarbeider med Innovasjon Norge og FN

– Kronprinsesse Mette-Marit er kjent for og respektert for sitt engasjement i humanitært arbeid. Det er fantastisk det hun gjør, og vi gleder oss veldig over at hun vil delta på festivalen, sier Ida Faldbakken hos Katapult.

Tidligere denne våren overvar Kronprinsessen sammen med utenriksminister Børge Brende at Innovasjon Norge innledet et samarbeid med FN-organisasjonen UN Women, som skal legge til rette for teknologisk innovasjon på området. Spesielt handler samarbeidet om å utforske hvordan blockchain-teknologi kan benyttes til å bedre ivareta kvinners og jenters rettigheter på flukt.

Det er i forlengelse av dette at Katapult Future Fest arrangerer sitt hackathon, som vil foregå parallelt i Oslo og flere andre steder i verden.

Stort potensiale

En blockchain, eller blokkjede, er en transaksjonsbok som ikke forvaltes av en sentral myndighet, men i stedet er desentralisert og distribuert i et peer-to-peer (brukerstyrt) nettverk.

Kjeden består av tidsstemplede «blokker» med informasjon. Kjedene vil automatisk møtes ved tilfeldige knutepunkt, der den blir verifisert, lagret og distribuert på nytt – slik at ingen sitter på «originalen» av en gitt transaksjon. Dermed kan heller ingen gjøre endringer uten at de kan spores.

På denne måten kan en ha informasjon i blokkjeden som er trygt beskyttet, men likevel åpent tilgjengelig på nettet – for eksempel gjennom en app. 

Mens en persons identitet er noe av det som kan beskyttes på denne måten, er blockchain hittil forbundet med økonomiske transaksjoner, først og fremst som teknologien bak den digitale valutaen Bitcoin.

For noen dager siden meldte The Washington Post at Dubai vil basere alle sine forretninger på blockchain-teknologi innen 2020, rådgitt av selskapet Consensys, noe som taler til hvor stort dette er i ferd med å bli. Consensys vil også delta på Katapult Future Fest.


De tre beste lagene fra hackathonet blir plukket ut for å presentere løsningene sine på hovedscenen på Katapult Future Fest på slutten av arrangementet fredag morgen, da også Kronprinsessen vil være til stede.

UN Women vil vurdere å finansiere et eller flere av prosjektene videre.


Foto: Jørgen Gomnæs / Det kongelige hoff.